O nas
Instytut Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości BONUM jest instytucją szkoleniową, prowadzącą działalność w szeroko pojętym obszarze edukacji.

Głównym celem Instytutu jest działanie na rzecz zwiększenia mobilności młodych Europejczyków. Cel ten realizujemy przede wszystkim poprzez organizację staży dla młodzieży z różnych krajów europejskich w przedsiębiorstwach na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, głównie w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Staż w przedsiębiorstwie dobieramy pod kątem indywidualnych preferencji uczestników, a jeśli jest on realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci to brane są pod uwagę także założenia konkretnego projektu.

Bardzo ważną działalnością wspierającą główny cel Instytutu jest organizacja kursów języka polskiego dla cudzoziemców oraz programów kulturowych. Dzięki nim uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat Polski oraz Polaków.

Obecnie, we współpracy z partnerami, Instytut przygotowuje kompleksową ofertę szkoleń skierowanych do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania projektem edukacyjnym, komunikacji międzykulturowej oraz realizacji zadań edukacyjnych w ramach tzw. trzeciego sektora (fundacje, stowarzy- szenia). Tematyka taka jest szczególnie interesująca dla osób, które chcą realizować projekty edukacyjne, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Nasz zespół tworzą osoby, które posiadają znaczące doświadczenie we wdrażaniu międzynarodowych projektów edukacyjnych, głównie w Programie Leonardo da Vinci oraz Programie Młodzież.
Powrót