Nasz zespół
Imię i nazwisko:
Łukasz Szklarz
Funkcja w Instytucie:
Koordynator Projektów
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Praca magisterska: "Europejskie Programy Edukacyjne a rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi w Polsce" ) oraz Studium Psychologii i Pedagogiki (Praca dyplomowa "Program Leonardo da Vinci drogą do kształcenia zawodowego w wymiarze europejskim") Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odbył praktykę w ramach Programu Leonardo da Vinci w Wiedniu. Uczestnik kursów języka niemieckiego w Wiedniu i Münster oraz języka angielskiego w Londynie. Koordynator międzynarodowych wymian młodzieżowych w ramach Programu "Młodzież". W czasie studiów przebywał na Wydziale Ekonomicznym w Fachhochschule Münster w ramach programu Socrates - Erasmus.
Mówi płynnie po angielsku i niemiecku.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Dziale Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum Rozwoju Strategicznego Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz będąc koordynatorem merytorycznym projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa.
Powrót